.

Mijn naam is Jeanne Boden, PhD in Oosterse Talen en Culturen en management degree van Solvay Brussels School of Economics and Management. Mijn onderzoek focust op het multidisciplinaire snijvlak tussen management, anthropologie, en communicatiewetenschappen.

Sinds het begin van de 1990s heb ik vele jaren in Azië doorgebracht, voor onderzoek en werk in diverse functies in bedrijven en academische omgevingen. Ik ben oprichter en directeur van ChinaConduct® Ltd. (2000) en Cultural Quantum®; Beide organizaties adviseren en coachen bedrijven, universiteiten, en individuen. Ik heb veel gepubliceerd over tal van onderwerpen. Zie jeanneboden.com voor meer informatie.

Statement over de Cultural Quantum® Vijfstappenmethode

Mijn leven lang heb ik me verdiept in onderzoek en observatie van wat we ‘cultuurverschillen’ noemen. Ik luister aandachtig naar hoe mensen hun identiteit omschrijven, vaak in termen die ze hebben aangeleerd door ouders of onderwijs of op andere manieren. Samenwerken over culturen heen is als in een spiegel kijken en steeds nieuwe facetten van je eigen geest ontdekken. Hoe meer ik me verdiepte, hoe meer gefascineerd ik raakte.

Levenslang onderzoek en cross-culturele praktijk hebben tot de ontwikkeling van de Cultural Quantum® Vijfstappenmethode voor efficiënt cross-cultureel samenwerken en management geleid. Cross-culturele samenwerking kan niet gereduceerd worden tot tips en tricks of tot een vergelijking tussen ‘naties’, en we moeten weg van de westers-centrische benadering in cross-culturele samenwerking en onderzoek.  Toewijding en motivatie zijn nodig om gemeenschappelijk platform te creëren. Een systematische methode is absolute noodzaak.