.

Elke cultuur heeft haar eigen logica. Termen en concepten zoals leiderschap, verantwoordelijkheid, consensus, en vele andere die we dagelijks hanteren in cross-cultureel management en communicatiepraktijken zijn verre van universeel. Het volstaat niet om bewust te zijn van cultuurverschillen: we hebben praktische tools en duidelijke richtlijnen nodig in de cross-culturele samenwerking.

De Cultural Quantum® Vijfstappenmethode is ontwikkeld door Dr. Jeanne Boden en gepubliceerd in Cultural Quantum. A Practical Method for Efficient Cross-Cultural Cooperation.

Vijf Stappen: 1. Culturele awareness; 2. De context(en) waarin gewerkt wordt analyseren; 3. Cultural Quantum® Assessment (Individueel -, Team-, Project Assessment); 4. Afbakenen en onderhandelen van een gemeenschappelijk kader; 5. Ontwikkelen van strategie.