.

Onze visie en methode om internationaal samenwerken te optimaliseren

Een individu is geen voorgeprogrammeerde entiteit, maar een dynamische complexe persoonlijkheid.
Culturen zijn geen statische afgelijnde gehelen, maar dynamische processen.
Civilisaties zijn geen duidelijk gedefinieerde categorieën, maar tendensen en invloeden die over heel de wereld zijn verspreid.
We gebruiken het ‘pilaar’ en ‘piramide’ model om verschillen in aanpak van samenwerking te verkennen.
We bieden een methode om internationale en interculturele samenwerking te optimaliseren.
Cultural Quantum betekent het optimaal omgaan met de internationale samenwerkingspraktijk vertrekkende vanuit concrete situaties en mensen.

Onze Vijfstappenmethode

  1. Bewustworden: van out-of-awareness naar bewust omgaan met verschillen
  2. Context: de reële context begrijpen
  3. Cultural Quantum exploreren: de concrete situatie in kaart brengen
  4. Posities en akkoorden onderhandelen
  5. Gemeenschappelijk doelen en strategieën uitwerken en een duurzaam langetermijnproces installeren.