.

Optimaliseer uw internationale en interculturele samenwerking

Cultural Quantum helpt bedrijven en organisaties bij de verbetering en optimalisering van internationale en interculturele samenwerking. Onze missie is om overeenkomsten te zoeken, sterktes te benutten en zwaktes weg te werken. We veranderen uw internationale samenwerking van lastige opdracht tot spannende uitdaging met duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten.

We gebruiken tal van methodes

Een eerste stap is het in kaart brengen van  sterktes en zwaktes, en het aftoetsen van overeenstemming of verschil in visies van alle stakeholders.  Dit zal het potentiele noden op het niveau van individu, team of bedrijf onthullen, om vervolgens een training en of coachingplan uit te werken.

We maken gebruik van

Voorbeelden van potentiele noden

Het gebeurt regelmatig dat bedrijven en organisaties hun concrete noden in verband met internationale samenwerking moeilijk exact kunnen benoemen. Ze hebben bedrijfswaarden geformuleerd, soms in interactie met consultancies en heel veel geld en moeite, maar komen tot de vaststelling dat waarden in de ene context niets of iets anders betekenen in de andere context.

We helpen uw structurele noden te formuleren bij: