.

De complexiteit van internationaal en intercultureel samenwerken

Internationale en interculturele samenwerking is complex omdat verschillende, soms onverenigbare, systemen en culturele voorkeuren met elkaar moeten worden gecombineerd.

Vaak hebben multinationals een globale beleidsstrategie zonder dat wordt stilgestaan bij het referentiekader waarin die is geformuleerd. De interactie tussen verschillende politieke, wettelijke, sociale en culturele contexten leidt tot misverstanden, en vaak tot verlies van middelen, talent en motivatie. In het geval van M&A gaan kostbaar talent en expertise verloren.

Quickscan: de stand van zaken

Een eerste stap naar dieper inzicht om tot optimalisering van internationale en interculturele samenwerking te komen, is de stand van zaken in kaart te brengen. Via Quickscan schatten we de internationale effectiviteit van uw bedrijf of organisatie in. Dit geeft een onmiddellijk begrip van de diversiteit en internationaliseringsstrategie binnen uw bedrijf of organisatie, biedt de mogelijkheid om obstakels te verwijderen, en is een belangrijke stap naar bewustwording. Bewustwording is dan weer de eerste stap is in onze Vijfstappenmethode.

De voorbije decennia heeft Cultural Quantum een-op-een interviews gedaan met executives in verschillende landen en industrien.